Monitorizarea continua a emisiilor de formaldehida la instalatia pentru producerea formaldehidei. Valoare limita admisa la emisie: Formaldehida - 5 mg/Nmc.
Live Webcam
Kronochem Sebes
Anunt public din 31.08.2020
Agenția Pentru Producția Mediului Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a autorizației integrate de mediu nr. AB 9 din 22.11.2017 pentru SC KRONOCHEM SEBES SRL, pentru Instalatia de producere formaldehidă, capacitate 60.000 to/an, exprimat 100%, amplasament: Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, judeţul Alba. Decizia a fost luată în urma consultării autorităților membre C.A.T., întrunit în data de 25.08.2020 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Alba. Decizia de actualizare a autorizației integrate de mediu nr. AB 9 din 22.11.2017 este diponibila publicului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Alba, pe pagina de internet a APM Alba http://apmab.anpm.ro, la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, și la sediul operatorului instalatiei. Proiectul autorizației integrate de mediu actualizata poate fi consultat pe pagina de internet a APM Alba http://apmab.anpm.ro. Observațiile publicului se pot înainta în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B sau electronic la adresa office@apmab.anpm.ro, in termen de 30 de zile de la data anunţului public.

Decizie actualizare AIM nr.AB 9/ 22.11.2017: Decizie de actualizare AIM

Anunt public din 10.07.2020
KRONOCHEM SEBES SRL, titular al proiectului “MONTAJ CHILLER APĂ INDUSTRIALĂ”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia Pentru Protectia Mediului Alba, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “MONTAJ CHILLER APĂ INDUSTRIALĂ”, propus a fi amplasat în loc. Sebes, str. Mihail Kogalniceanu, nr.59, jud. Alba. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba, din loc. Alba Iulia, Str Lalelelor nr.7B, jud. Alba. in zilele de luni – joi, intre orele 900 - 1400 si vineri intre orele 900 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anunt public din 17.06.2020
KRONOCHEM SEBES SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “MONTAJ CHILLER APĂ INDUSTRIALĂ”, propus a fi amplasat in Sebes str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud. Alba. Informatiile privind proiectul propus/ memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul/site-ul (http://apmab.anpm.ro) autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor nr.7B si la sediul titularului, Kronochem Sebes SRL, din loc. Sebes, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 59, jud. Alba, in zilele de luni - joi, intre orele 9.00 – 14.00 si vineri intre orele 9.00 – 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul/ site-ul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba.

Anunt public din 29.05.2020
KRONOCHEM SEBES SRL anunta publicul interesat organizarea sedintei de dezbatere publica privind solicitarea de actualizare a autorizatiei integrate de mediu nr. AB 9/22.11.2017 pentru activitatea desfasurata de SC KRONOCHEM SEBES SRL pe amplasamentul situat in municipiul Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud. Alba. Activitatea se incadreaza in anexa nr.1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul: 4.1.b) Industria chimica – “Producerea compușilor chimici organici, cum sunt: hidrocarburile cu conținut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii și amestecurile de esteri, acetații, eterii, peroxizii și rașinile epoxidice”. Urmare a instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, dezbaterea publica/ consultarea publicului interesat se va realiza in format electronic. Documentatia de actualizare a autorizatiei integrate de mediu nr. AB 9/22.11.2017 este postata pe site-ul APM Alba, http://apmab.anpm.ro , pe site-ul operatorului: www.kronospan.ro/mediu si pe site-ul Primariei Municipiului Sebes, www.primariasebes.ro Observatiile, sugestiile si propunerile publicului se vor transmite la Agentia pentru Protectia Mediului Alba in format electronic prin e-mail la urmatoarea adresa: office@apmab.anpm.ro pana la data de 10.06.2020

Download - documentatia de actualizare AIM: Documentatie de actualizare AIM


Anunt public din 10.02.2020
Anunt public privind solicitarea de actualizare a Autorizatiei integrate de mediu nr. AB 9/ 22.11.2017, care va fi depusa la Agentia Pentru Protectia Mediului Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B, de catre KRONOCHEM SEBES SRL, cu sediul in loc. Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud. Alba, in scopul desfasurarii urmatoarelor activitati conform anexei nr.1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale: 4.1. Producerea compusilor chimici organici, cum sunt: b).hidrocarburile cu continut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii si amestecurile de esteri, acetatii, eterii, peroxizii si rasinile epoxidice Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului a activităţii pentru care se solicită actualizarea autorizaţiei integrate de mediu se pot obţine de la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Alba, str. Lalelelor, nr.7B, jud. Alba, zilnic de luni - joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14. Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se primesc în scris la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Alba sau prin e-mail la office@apmab.anpm.ro până la data de 11.03.2020 (30 de zile de la publicarea primului anunt).

Download - documentatia de actualizare AIM: Documentatie de actualizare AIM


Anunt public din 28.09.2017
Agenția Pentru Protecția Mediului Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a autorizației integrate de mediu pentru SC KRONOCHEM SEBES SRL, pentru Instalatia pentru producerea formaldehidei, capacitate 60000 to/an, exprimat 100 %, amplasament: loc. Sebes str. Mihail Kogalniceanu nr.59, judeţul Alba. Decizia a fost luată în urma consultării autorităților membre C.A.T., întrunit în data de 26.09.2017 la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Alba. Decizia de emitere a autorizației integrate de mediu este diponibila publicului la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Alba, pe pagina de internet a APM Alba http://apmab.anpm.ro, la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, și la sediul operatorului instalatiei. Proiectul autorizației integrate de mediu poate fi consultat pe pagina de internet a APM Alba http://apmab.anpm.ro. Observațiile publicului se pot înainta în scris la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Alba din Alba Iulia, str. Lalelelor nr.7B sau electronic la adresa office@apmab.anpm.ro, in termen de 30 de zile de la data anunţului public.

Download - Decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu: Decizie emitere AIM_Kronochem Sebes.pdf


Anunt public din 26.06.2017
SC KRONOCHEM SEBES SRL, cu sediul in loc. Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud. Alba, aduce la cunostinta celor interesati, organizarea sedintei de dezbatere publica privind solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru activitatea ce se desfasoara pe amplasamentul din localitatea Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud. Alba.
Activitatea se incadreaza in anexa nr.1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale:
4. Industria chimica
4.1. Producerea compusilor chimici organici, cum sunt:
b) hidrocarburile cu continut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii si amestecurile de esteri, acetatii, eterii, peroxizii si rasinile epoxidice;
Dezbaterea publica va avea loc in data de 11.07.2017, incepand cu ora 16.00, la Colegiul National "Lucian Blaga", Str.Calugareni nr.49, loc. Sebes, jud. Alba Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu se pot obtine in timpul programului de lucru la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, str. Lalelelor, nr.7B, jud. Alba, zilnic: luni - joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, la sediul Primariei Municipiului Sebes, jud. Alba si pe site-ul titularului www.kronospan.ro/mediu
Observatiile, sugestiile si propunerile publicului se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba sau prin e-mail la office@apmab.anpm.ro pana la data dezbaterii publice - 11.07.2017.

Download - Documentatia de solicitare [290Mb zip]: Documente SC Kronochem Sebes SRL.zip

Download - Studiu de impact asupra starii de sanatate [35Mb PDF]: Studiu sanatate_CRSP Cluj.pdf


DOWNLOADS - Planul de Urgenta Interna pentru amplasamentul Kronochem Sebes

DOWNLOADS - Raport de securitate pentru amplasamentul Kronochem Sebes

DOWNLOADS - Planul de urgenta externa pentru amplasamentul Kronochem Sebes - Ed.2018

DOWNLOADS - Informatii care trebuie comunicate publicului in cazul pericolelor de accidente majore - Platforma Kronochem Sebes

Kronospan Trading - Punct de lucru Sebes
Anunt public din 06.03.2020
Agenția pentru Producția Mediului Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a autorizației integrate de mediu nr. AB1/09.01.2017 actualizata la data de 24.10.2018 pentru SC KRONOSPAN TRADING SRL, pentru Instalatia de producere a plăcilor lemnoase de tip MDF şi PAL si a răşinilor pe bază de formaldehidă, amplasament: Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, judeţul Alba. Decizia a fost luată în urma consultării autorităților membre C.A.T., întrunit în data de 03.03.2020 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Alba. Decizia de actualizare a autorizației integrate de mediu nr. AB1/09.01.2017 actualizata la data de 24.10.2018 este diponibila publicului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Alba, pe pagina de internet a APM Alba http://apmab.anpm.ro, la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, și la sediul operatorului instalatiei. Proiectul autorizației integrate de mediu actualizata poate fi consultat pe pagina de internet a APM Alba http://apmab.anpm.ro. Observațiile publicului se pot înainta în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B sau electronic la adresa office@apmab.anpm.ro, in termen de 30 de zile de la data anunţului public.

Download - Decizia actualizare AIM: Decizie actualizare AIM.pdf

Anunt public din 5.12.2019

KRONOSPAN TRADING SRL, cu sediul in loc. Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, cam. 1/12, et.I, jud. Alba, aduce la cunostinta celor interesati organizarea sedintei de dezbatere publica privind solicitarea de actualizare a autorizatiei integrate de mediu nr.AB1/ 09.01.2017, actualizata la data de 24.10.2018 pentru activitatea ce se desfasoara pe amplasamentul din localitatea Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud. Alba.

Activitatea se incadreaza in anexa nr.1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctele:

6.1. Producerea in instalatii industriale de: c), unul sau mai multe din urmatoarele tipuri de panouri pe baza de lemn: panouri din aschii de lemn numite "OSB" (oriented strand board), placi aglomerate sau panouri fibrolemnoase, cu o capacitate de productie mai mare de 600 mc/ zi;

1.1. Arderea combustibililor în instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW.

Dezbaterea publica va avea loc in data de 18.12.2019, incepand cu ora 16.00, la Colegiul National « Lucian Blaga », Str.Calugareni nr.49, loc. Sebes, jud. Alba Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pentru care se solicita actualizarea autorizatiei integrate de mediu nr.AB1/ 09.01.2017, actualizata la data de 24.10.2018 se pot obtine de la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, str. Lalelelor, nr.7B, jud. Alba, zilnic: luni - joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14 si la sediul Kronospan Trading SRL, loc. Sebes str. Mihail Kogalniceanu nr.59, cam. 1/12, et.I, jud. Alba.

Observatiile, sugestiile si propunerile publicului se primesc in scris la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba sau prin e-mail la office@apmab.anpm.ro pana la data dezbaterii publice – 18.12.2019.


Download - Documentatie actualizare AIM nr.AB 1/ 2017, actualizata la 24.10.2018: Doc. actualizare AIM nr. AB 1_2017, actualizata 2018.zip
Download - Studiu privind analiza indicatorilor de sanatate: Studiu sanatate Kronospan_Kronochem_2019.pdf

Anunt public din 28.06.2019
ANUNT PUBLIC privind solicitarea de actualizare a Autorizatiei integrate de mediu nr.AB 1/ 09.01.2017, revizuita la 24.10.2018 care va fi depusa la Agentia Pentru Protectia Mediului Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B, de catre KRONOSPAN TRADING SRL, cu sediul in loc. Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, cam.1/12, et.I, jud. Alba, in scopul desfasurarii urmatoarelor activitatii conform anexei nr.1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale: 6.1. Producerea in instalatii industriale de: c) panouri din aschii de lemn numite "OSB" (oriented strand board), placi aglomerate sau panouri fibrolemnoase, cu o capacitate de productie mai mare de 600 mc/ zi; 1.1. Arderea combustibililor în instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW. Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului a activităţii pentru care se solicită actualizarea autorizaţiei integrate de mediu se pot obţine de la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Alba, str. Lalelelor, nr.7B, jud. Alba, zilnic de luni - joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14. Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se primesc în scris la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Alba sau prin e-mail la office@apmab.anpm.ro până la data de 27.07.2019 (30 de zile de la publicarea primului anunt).

Download - Decizia actualizare AIM: Documentatie actualizare AIM nr. AB1_2017, rev.2018.zip

Kronospan Trading - Punct de lucru Brasov
Anunt public din 15.03.2021
SC KRONOSPAN TRADING SRL, cu sediul in jud. Alba, loc. Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, cam. 1/12, et.I, aduce la cunostinta celor interesati, organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de obtinere a revizuirii autorizatiei integrate de mediu nr.SB127 din 12.10.2011, revizuita la data de 21.04.2014 si la data de 25.05.2017 emisa pentru SC KRONOSPAN ROMANIA SRL si transferata catre SC KRONOSPAN TRADING SRL prin Decizia de Transfer a Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 40/T/01.11.2018, la Punctul de lucru din jud. Brasov, mun. Brasov, str. Strunga Mieilor, nr.1, incadrata conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, in Anexa 1, pct.1.1 si pct. 6.1.
Dezbaterea publica va avea loc in data de 07.04.2021, incepand cu ora 16.00, prin intermediul platformei online ZOOM. Toti cei interesati care doresc sa participe la aceasta videoconferinta, pot accesa: Meeting ID: 95229821611; Passcode: 293165
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi obtinute pe pagina de internet a APM Brasov http://apmbv.anpm.ro si la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii, nr.3, zilnic de luni - joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, pana la data de – 07.04.2021.
Observatiile, sugestiile si propunerile publicului se primesc in scris la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii, nr. 3 sau prin e-mail: office@apmbv.anpm.ro, pana la data de – 07.04.2021.


Download - Documentatie revizuire AIM.zip

Anunt public din 17.03.2020
SC KRONOSPAN TRADING SRL, Punct de lucru Brasov, cu sediul in loc. Brasov, str. Strunga Mieilor nr.1, jud. Brasov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de actualizare a autorizatiei integrate de mediu nr. SB127 /12.10.2011, rev. la data de 21.02.2014 si 25.05.2017, in scopul desfasurarii urmatoarelor activitatii conform anexei nr.1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale:
6.1. Producerea in instalatii industriale de:
c) panouri din aschii de lemn numite "OSB" (oriented strand board), placi aglomerate sau panouri fibrolemnoase, cu o capacitate de productie mai mare de 600 mc/ zi;
1.1. Arderea combustibililor în instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW.
Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului a activităţii pentru care se solicită actualizarea autorizaţiei integrate de mediu se pot obţine de la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Brasov, str. Politehnicii, nr.3, mun. Brașov, zilnic de luni - joi, între orele 8.30 -16 şi vineri între orele 8.30 -13.30.
Observaţiile, sugestiile şi/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Brasov sau prin e-mail la office@apmbv.anpm.ro până la data de 15.04.2020 (30 de zile de la publicarea primului anunt).

Download - Decizia actualizare AIM

Anunt public din 14.06.2019
SC KRONOSPAN ROMANIA SRL, titular al proiectului „Amplasare utilaje pentru obtinere aschii strat miez”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare „continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul „Amplasare utilaje pentru obtinere aschii strat miez”, propus a fi amplasat in Brasov, str. Strunga Mieilor nr. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbv.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Kronospan Sebes
Anunt public din 20.05.2020
Kronospan Sebes SA, titular al proiectului “Modernizare linie uscare aschii”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia Pentru Protectia Mediului Alba, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare linie uscare aschii”, propus a fi amplasat în loc. Sebes, str. Mihail Kogalniceanu, nr.59, jud. Alba. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba, din loc. Alba Iulia, Str Lalelelor nr.7B, jud. Alba. in zilele de luni – joi, intre orele 800 - 1600 si vineri intre orele 800 - 1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmab.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anunt public din 28.04.2020
Kronospan Sebes SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare linie uscare aschii”, propus a fi amplasat în în municipiul Sebes str. Mihail Kogalniceanu nr. 59, jud. Alba. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba, din Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B, jud. Alba și la sediul KRONOSPAN SEBES SA din municipiul Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr. 59, jud. Alba, in zilele de luni - joi, intre orele 8.00 – 16.00 si vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba, sau electronic la adresa office@apmab.anpm.ro

Anunt public din 10.03.2020
Kronospan Sebes SA, titular al proiectului “Demolare/ dezmembrare instalatie de productie a formaldehidei, capacitate 40.000 to/an”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Demolare/ dezmembrare instalatie de productie a formaldehidei, capacitate 40.000 to/an”, amplasat in loc. Sebes, Str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii componente pentru protectia mediului Alba, din Alba Iulia, str. Lalelelor nr.7B, in zilele de luni - joi, intre orele 800 -1600 si vineri intre orele 800 -1400, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmab.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public din 07.02.2020
Kronospan Sebes SA, titular al proiectului “Demolare/dezmembrare instalatie de productie a formaldehidei, capacitate 40.000 to/an”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Demolare/ dezmembrare instalatie de productie a formaldehidei, capacitate 40.000 to/an”, amplasat în loc. Sebes, Str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud Alba. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, str. Lalelelor nr.7B, loc. Alba Iulia, jud. Alba, in zilele de luni - joi, intre orele 800 -1600 si vineri intre orele 800 -1400, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmab.anpm.ro/ Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, str. Lalelelor nr.7B, loc. Alba Iulia, jud. Alba, in zilele de luni - joi, intre orele 800 -1600 si vineri intre orele 800 -1400

Anunt public din 20.09.2018
Agentia Pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de actualizare a Autorizatiei integrate de mediu nr. AB 1/ 09.01.2017 pentru SCKronospan Sebes SA, pentru Instalatia de producere a placilor lemnoase de tip PAL si MDF, a formaldehidei si a rasinilor pe baza de formaldehida, amplasament: Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud. Alba. Decizia a fost luata in urma consultarii autoritatilor membre C.A.T, intrunite in data de 18.09.2018 la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba. Decizia de actualizare a Autorizatiei integrate de mediu nr. AB 1/ 09.01.2017 este disponibila publicului la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, pe pagina de internat a APM Alba http://apmab.anpm.ro, la sediul Primariei Municipiului Sebes si la sediul operatorului instalatiei. Proiectul autorizatiei integrate de mediu actualizata poate fi consultat pe pagina de internat a APM Alba http://apmab.anpm.ro Observatiile publicului se pot inainta in scris la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, loc. Alba Iulia, str. Lalelelor nr.7B, sau electronic la adresa office@apmab.anpm.ro, in termen de 30 de zile de la data anuntului public

Download - Decizia actualizare AIM: Decizie actualizare AIM.pdf

Anunt public din 06.08.2018
SC Kronospan Sebes SA, cu sediul in loc. Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud. Alba, aduce la cunostinta celor interesati organizarea sedintei de dezbatere publica privind solicitarea de actualizare a autorizatiei integrate de mediu nr.AB1/ 09.01.2017 pentru activitatea ce se desfasoara pe amplasamentul din localitatea Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud. Alba.
Activitatea se incadreaza in anexa nr.1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctele:
6.1. Producerea in instalatii industriale de:
c) panouri din aschii de lemn numite "OSB" (oriented strand board), placi aglomerate sau panouri fibrolemnoase, cu o capacitate de productie mai mare de 600 mc/ zi;
4.1. Producerea compusilor chimici organici, cum sunt:
b) hidrocarburile cu continut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii si amestecurile de esteri, acetatii, eterii, peroxizii si rasinile epoxidice;
1.1. Arderea combustibililor în instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW.
Dezbaterea publica va avea loc in data de 20.08.2018, incepand cu ora 16.00, la Colegiul National « Lucian Blaga », Str.Calugareni nr.49, loc. Sebes, jud. Alba
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pentru care se solicita actualizarea autorizatiei integrate de mediu nr.AB1/ 09.01.2017 se pot obtine de la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, str. Lalelelor, nr.7B, jud. Alba, zilnic: luni - joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14 si la sediul SC Kronospan Sebes SA, loc. Sebes str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud. Alba.
Observatiile, sugestiile si propunerile publicului se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba sau prin e-mail la office@apmab.anpm.ro pana la data dezbaterii publice – 20.08.2018.

Download - Documentatia AIM [350Mb zip]: Documentatie actualizare AIM Kronospan Sebes.zip

Anunt public din 26.01.2018
privind solicitarea de actualizare a autorizatiei integrate de mediu nr. AB 1/ 09.01.2017 Care va fi depusa la Agentia Pentru Protectia Mediului Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B, de catre SC KRONOSPAN SEBES SA, situata in loc. Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud. Alba, in scopul desfasurarii urmatoarelor activitatii conform anexei nr.1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale: 6.1. Producerea in instalatii industriale de: c) panouri din aschii de lemn numite "OSB" (oriented strand board), placi aglomerate sau panouri fibrolemnoase, cu o capacitate de productie mai mare de 600 mc/ zi; 4.1. Producerea compusilor chimici organici, cum sunt: b) hidrocarburile cu continut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii si amestecurile de esteri, acetatii, eterii, peroxizii si rasinile epoxidice; 1.1. Arderea combustibililor în instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW. Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului a activităţii pentru care se solicită actualizarea autorizaţiei integrate de mediu se pot obţine de la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Alba, str. Lalelelor, nr.7B, jud. Alba, zilnic de luni - joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14. Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se primesc în scris la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Alba sau prin e-mail la office@apmab.anpm.ro până la data de 25.02.2018 (30 de zile de la publicarea primului anunt).

Download - Documentatia de solicitare [307Mb zip]: Documentatie actualizare AIM Kronospan Sebes.zip

Anunt public din 01.09.2017
SC KRONOSPAN SEBES SA, titular al proiectului “Modernizare linie pregatire material”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. ALBA - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul “Modernizare linie pregatire material”, propus a fi amplasat in loc. Sebes, Str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud. Alba.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, str. Lalelelor nr. 7B, Loc. Alba Iulia, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 05.09.2017.

Anunt public din 28.07.2017
SC KRONOSPAN SEBES SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare linie pregatire material" propus a fi amplasat in loc. Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr. 59, jud. Alba.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, str. Lalelelor nr.7B, jud.Alba in zilele luni – joi, intre orele 8-16 si vineri, intre orele 8-14 si la sediul titularului din loc. Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr. 59, jud. Alba.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, str. Lalelelor nr.7B, jud.Alba.

Anunt public din 13.07.2017
SC KRONOSPAN SEBES SA, titular al proiectului "Extindere linie productie rasini pulbere", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. ALBA - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul "Extindere linie productie rasini pulbere", propus a fi amplasat in loc. Sebes, Str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud. Alba.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Autoritatii competente pentru protectia mediului Alba, str. Lalelelor nr. 7B, municipiul Alba Iulia, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 17.07.2017.

Anunt public din 02.12.2016
Agentia Pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru SC KRONOSPAN SEBES SA, pentru Instalatia de producere a placilor lemnoase de tip PAL si MDF, a formaldehidei si a rasinilor pe baza de formaldehida, amplasament: Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud. Alba.

Decizia a fost luata in urma consultarii autoritatilor membre CAT, intrunite in data de 29.11.2016 la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba.

Decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu este disponibila publicului la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, pe pagina de internat a APM Alba http://apmab.anpm.ro, sediul Primariei Municipiului Sebes si la sediul operatorului instalatiei.

Proiectul autorizatiei integrate de mediu poate fi consultat pe pagina de internat a APM Alba http://apmab.anpm.ro
Observatiile publicului se pot inainta in scris la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, loc. Alba Iulia, str. Lalelelor nr.7B, sau electronic la adresa office@apmab.anpm.ro si catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor la fax 021.4089615, pana la data de 31.12.2016 (30 de zile de la data primului anunt public).

Download Decizie emitere AIM SC Kronospan Sebes SA.PDF

Anunt public din 07.10.2016
SC KRONOSPAN SEBES SA, cu sediul in loc. Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud. Alba, aduce la cunostinta celor interesati organizarea sedintei de dezbatere publica privind solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru activitatea ce se desfasoara pe amplasamentul din localitatea Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud. Alba.

Activitatea se incadreaza in anexa nr.1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctele:
6.1. Producerea in instalatii industriale de: c) panouri din aschii de lemn numite "OSB" (oriented strand board), placi aglomerate sau panouri fibrolemnoase, cu o capacitate de productie mai mare de 600 mc/ zi;
4.1. Producerea compusilor chimici organici, cum sunt:
b) hidrocarburile cu continut de oxigen, cum sunt alcoolii, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii si amestecurile de esteri, acetatii, eterii, peroxizii si rasinile epoxidice;
1.1. Arderea combustibililor în instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW.
Dezbaterea publica va avea loc in data de 19.10.2016, incepand cu ora 16.00, la Colegiul National 'Lucian Blaga', Str.Calugareni nr.49, loc. Sebes, jud. Alba.

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu se pot obtine de la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, str. Lalelelor, nr.7B, jud. Alba, zilnic: luni - joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14 si la sediul SC Kronospan Sebes SA, loc. Sebes str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud. Alba.

Observatiile, sugestiile si propunerile publicului se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba sau prin e-mail la office@apmab.anpm.ro pana la data dezbaterii publice - 19.10.2016.
Anunt public din 11.04.2016
privind solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu Care va fi depusa la Agentia pentru Protectia Mediului Alba, loc. Alba Iulia str. Lalelelor nr.7B, de catre SC KRONOSPAN SEBES SA, situata in loc. Sebes, str. Mihail Kogalniceanu nr.59, jud. Alba, in scopul desfasurarii urmatoarelor activitatii conform anexei nr.1 a Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale: 6.1. Producerea in instalatii industriale de: c) panouri din aschii de lemn numite "OSB" (oriented strand board), placi aglomerate sau panouri fibrolemnoase, cu o capacitate de productie mai mare de 600 mc/ zi; 4.1. Producerea compusilor chimici organici, cum sunt: b) hidrocarburile cu continut de oxigen, cum sunt alcoolii,aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii si amestecurile de esteri, acetatii, eterii, peroxizii si rasinile epoxidice; 1.1. Arderea combustibililor în instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW. Solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu se refera la o instalatie existenta. Informatii privind impactul potential asupra mediului al activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu pot fi consultate in timpul programului de lucru, la sediul APM Alba, str. Lalelelor nr.7 B, loc. Alba Iulia, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14. Observatiile, sugestiile si propunerile publicului interesat se primesc in scris, la sediul APM Alba, str. Lalelelor nr. 7 B, loc. Alba Iulia, sau electronic la adresa de e-mail a APM Alba: office@apmab.anpm.ro, pana la data de 10.05.2016 (30 de zile de la publicarea primului anunt).Kronospan Romania
Anunt public din 19.04.2017
Agentia Pentru Protectia Mediului Brasov anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a revizuirii autorizatiei integrate de mediu pentru societatea Kronospan Romania SRL, pentru activitatile desfasurate la punctul de lucru din loc. Brasov, Str. Strunga Mieilor nr.1, Jud. Brasov.

Decizia a fost luata in urma consultarii autoritatilor membre C.A.T., intrunit in data de 10.04.2017 la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Brasov. Decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu revizuite va fi afisata la sediul Primariei Brasov si la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Brasov, pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Brasov http://apmbv.anpm.ro si a titularului de activitate.

Proiectul autorizatiei integrate de mediu revizuite poate fi consultat pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Brasov http://apmbv.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Brasov, din loc. Brasov, str. Politehnicii, nr.3, sau electronic la adresa office@apmbv.anpm.ro, si la Ministerul Mediului la fax. 021 4089615 (in termen de 30 de zile de la data publicarii primului anunt public).

Download: Decizie emitere KRONOSPAN ROMANIA SRL.pdf

Anunt public din 21.09.2016
SC Kronospan Romania SRL, cu sediul in loc. Brasov, str. Strunga Mieilor nr.1, jud. Brasov, aduce la cunostinta celor interesati, organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a revizuirii autorizatiei integrate de mediu pentru activitatea desfasurata de pe amplasamentul din loc. Brasov, str. Strunga Mieilor nr.1 jud. Brasov, activitate incadrata conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, in Anexa 1:
- punctul 1. Instalatii energerice, alin. 1.1.Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50 MW;
- punctul 5. Generarea deseurilor, alin.5.2.Eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor sau in instalatii de coincinerare a deseurilor;
- punctul 6. Alte activitati, alin. 6.1. Producerea in instalatii industriale de: c). panouri din aschii de lemn numite "OSB" (oriented strand board), placi aglomerate sau panouri fibrolemnoase, cu o capacitate de productie mai mare de 600 mc/ zi. Dezbaterea publica va avea loc in data de 06.10.2016, incepand cu ora 1600, la " Lux Divina " - Centru de Evenimente si Conferinte Brasov, Sala Concordia, str.13 Decembrie nr.96, din loc. Brasov, jud. Brasov.

Informatii privind potentialul impact asupra mediului al activitatii, pot fi obtinute la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii nr.3, zilnic de luni – joi intre orele 800 - 1600 si vineri 800 - 1400, pana la data de 05.10.2016 (10 zile de la data aparitiei ultimului anunt).

Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii nr.3 sau electronic la adresa de e-mail office@apmbv.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii ultimului anunt.Kronospan Sebes - Documentatie emitere AIM


DOWNLOADS - Formular solicitare

DOWNLOADS - Raport amplasament

DOWNLOADS - Studiu dispersie

DOWNLOADS - Politica de mediu Kronospan

DOWNLOADS - Rapoarte trimestriale Kronospan

DOWNLOADS - Certificari calitate - Platforma Kronospan Sebes

DoP PAL P5 E1_2014.pdf

DOWNLOADS - Raport de Securitate - Platforma Kronospan Sebes

DOWNLOADS - Plan de Urgenta Interna [Editia 2018] - Platforma Industriala Kronospan Sebes

DOWNLOADS - Politica de prevenire a accidentelor majore - Platforma Kronospan Sebes

DOWNLOADS - Informatii care trebuie comunicate publicului in cazul pericolelor de accidente majore - Platforma Kronospan Sebes

DOWNLOADS - Plan de Urgenta Externa - 2017 - Kronospan Sebes

DOWNLOADS - Raportul privind impactul asupra mediului

DOWNLOADS - Simularea dispersiilor de formaldehida si metanol_ UBB 2015

DOWNLOADS - Studiu de impact asupra starii de sanatate_CRSP 2015 Cluj

Politica noastra


La Kronospan suntem mandri de rolul ecologic pe care il avem in lantul general de aprovizionare cu lemn. Noi folosim deseuri lemnoase marunte, rarituri, lemn rotund cu dimensiuni mici si lemn reciclat pentru a fabrica produse compozite avansate din punct de vedere tehnic. Noi reciclam deseurile care rezulta de la alte procese de prelucrare, transformandu-le in propriile noastre produse sau le folosim pentru a genera energie cu zero emisii de carbon, pentru consumul pe platformele noastre.

Pentru noi stabilirea unor standarde ridicate de protectia mediului este ceva natural. Fiind un lider mondial in dezvoltarea tehnica, ne straduim sa obtinem cel mai mare randament posibil din materia prima folosita. Rezultatul este o productie cu un raport optim intre pret si calitate si cel mai mic impact posibil asupra mediului inconjurator.

Noi livram placi pe baza de lemn certificate de Programul pentru aprobarea sistemelor de certificare forestiera (PEFC) sau Forest Stewardship Council® (FSC®) (numar licenta FSC-C 102870). Aceste produse folosesc lemn din paduri verificate, gestionate corespunzator, care asigura o resursa regenerabila si durabila.

Pentru respectarea Standardului Kronospan in ceea ce priveste protectia mediului, folosim doar:

- Lemn care provine din paduri bine gestionate, verificate;
- Echipamente de productie cu cele mai noi tehnologii pentru limitarea deseurilor si imbunatatirea eficientei energetice;
- Filtre performante care reduc impactul asupra mediului prin mentinerea emisiilor mult sub nivelurile impuse prin lege;

Atat Kronospan Romania cat si Kronospan Sebes s-au clasat in 2010 printre primele 10 companii din Green Business Index - primul top al companiilor verzi din Romania.
Kronospan este certificat FSC si ISO 14001.